Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
17-11-2017 Dostawa aparatury badawczej do Laboratorium Systemów Maszynowych w Górnictwie w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” – 3 Zadania
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/175/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
09-01-2018 10:00:00 Więcej informacji
17-11-2017 Usługa świadczenia konserwacji i serwisu urządzeń dźwigowych i dźwignicowych zainstalowanych o obiektach Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/-182/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
27-11-2017 10:00:00 Więcej informacji
17-11-2017 Dostawa wyposażenia laboratorium technik modelowania w górnictwie w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” – 4 Zadania
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/165/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
09-01-2018 10:00:00 Więcej informacji
17-11-2017 Kompletne źródło VUV promieniowania ultrafioletowego HeI/HeII wraz z monochromatorem w wersji UHV przeznaczone do zastosowania w metodzie UPS
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/178/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
28-11-2017 10:00:00 Więcej informacji
13-11-2017 Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Politechniki Wrocławskiej.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/186/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
21-11-2017 10:00:00 Więcej informacji
09-11-2017 Dostawa urządzeń pomiarowych dla Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 25 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/187/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
06-11-2017 Sukcesywna dostawa profesjonalnych środków czystości wraz z montażem urządzeń dozujących na potrzeby Działu Stołówek Studenckich Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/181/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
03-11-2017 Elementy laboratoryjnego prototypu - rotacyjny układ chłodzenia z pulsacyjnymi rurkami ciepła i materiałami zmiennofazowymi
Jednostka zamawiająca: Wydział Mechaniczno-Energetyczny Nr postępowania: WNPR/W9/0000204/11/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
02-11-2017 Elementy kontrolno – pomiarowe laboratoryjnego prototypu - rotacyjny układ chłodzenia z pulsacyjnymi rurkami ciepła i materiałami zmiennofazowymi
Jednostka zamawiająca: Wydział Mechaniczno-Energetyczny Nr postępowania: WNPR/W9/0000197/11/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
02-11-2017 Usługa ubezpieczenia Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/183/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
24-11-2017 10:00:00 Więcej informacji
31-10-2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień dla zadania pn.” Projekt remontu ciągów komunikacyjnych i toalet w budynku D-1 PWr” oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania ww. robót budowlanych
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/184/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
26-10-2017 Dostawa łodzi wioślarskiej dla Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/176/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
24-10-2017 Wyposażenie laboratorium maszyn górniczych w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/172/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
08-12-2017 10:00:00 Więcej informacji
24-10-2017 Remont i przebudowa portierni, holu głównego i wejściowego oraz klatki schodowej w bud. F2-A Wydziału Techniczno-Informatycznego Politechniki Wrocławskiej przy Pl. Piastowskim 27 w Jeleniej Górze - Zadanie 1
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/185/2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
20-10-2017 Dostawa serwera do rozbudowy systemu backupu i składowania danych dla stacji roboczych, serwerów fizycznych i serwerów plików
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/179/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
30-11-2017 10:00:00 Więcej informacji
17-10-2017 Dostawa aparatury do badań taśm przenośnikowych w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja”
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/166/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
28-11-2017 10:00:00 Więcej informacji
14-10-2017 Dostawa mikrosondy elektronowej w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_173_2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
24-11-2017 10:00:00 Więcej informacji
12-10-2017 Etap II- Remont i przebudowa korytarza, wiatrołapu parteru i klatki schodowej w skrzydle północno zachodnim budynku A-4 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 21 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/156/2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
12-10-2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa wraz z dostosowaniem wnętrz oraz wymianą instalacji budynku A-3 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 23 we Wrocławiu"
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/180/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
09-10-2017 Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego dla Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/177/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
Ostatnia modyfikacja: 28-11-2016 Wytworzone przez: Biuro Zamówień Publicznych Opublikowane przez: Kamil Ślęczka
Politechnika Wrocławska © 2017