Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
24-02-2017 Świadczenie usług transportowych na potrzeby szkoleń oraz spotkań członków Kół Współpracy Zorientowanych na Przemysł, prowadzonych w ramach Projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu O
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_21_2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
06-03-2017 10:00:00 Więcej informacji
23-02-2017 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby działań prowadzonych w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/22/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
03-03-2017 10:00:00 Więcej informacji
23-02-2017 Budowa kompleksu GEO-3EM Energia Ekologia Edukacja zlokalizowanego przy ul. Na Grobli 15 we Wrocławiu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/015/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
04-04-2017 10:00:00 Więcej informacji
23-02-2017 Wykonanie instalacji SAP i instalacji oświetlenia awaryjnego w bud.A-1PWr przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/16/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
10-03-2017 10:00:00 Więcej informacji
21-02-2017 Zakup energii cieplnej do obiektów Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/6/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
29-03-2017 10:00:00 Więcej informacji
21-02-2017 Przebudowa wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, teletechnicznej, wewnętrznych instalacji wody na cele przeciwpożarowe, przebudowa instalacji grzewczej i instalacji wodociągowej na korytarzach i klatkach schodowych w bud.A-2 PWr przy ul.Łukasiewicza
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/017/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
08-03-2017 10:00:00 Więcej informacji
13-02-2017 Dostawa materiałów optomechaniczych dla Katedry Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej - 5 zadań
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/019/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
10-02-2017 Dostawa odzieży reprezentacyjnej i służbowej dla Politechniki Wrocławskiej – 2 zadania
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/14/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
08-02-2017 SUKCESYWNA DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DZIAŁU STOŁÓWEK STUDENCKICH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/18/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
02-02-2017 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/9/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
27-01-2017 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Politechniki Wrocławskiej.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_12_2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
27-01-2017 SUKCESYWNA DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DZIAŁU STOŁÓWEK STUDENCKICH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/13/2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
26-01-2017 Dostawa mikro-linii laboratoryjnej do otrzymywania kompozytów w procesie wytłaczania dwuślimakowego współbieżnego
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/011/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
25-01-2017 Dostawę licencji dostępowych i opieki serwisowej do systemu monitorowania dla Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/008/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
18-01-2017 Dostawa systemu dystrybucji kriogenicznej dla eliptycznej sekcji akceleratora liniowego ESS
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_4_2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
14-03-2017 10:00:00 Więcej informacji
18-01-2017 Dostawa systemu dystrybucji kriogenicznej dla stanowiska testowego Lund 2
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_3_2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
14-03-2017 10:00:00 Więcej informacji
17-01-2017 Dostawa artykułów elektrycznych dla Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/1/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
13-01-2017 Wykonanie przebudowy i remontu zespołu pomieszczeń nr 57, 58 i 59 zlokalizowanych na niskim parterze w budynku A-1 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_002_2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
03-01-2017 Dostawa urządzeń sieciowych dla Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_165_2016
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
22-12-2016 Dostawa telewizorów dla dla Domu Studenckiego T-22 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Wróblewskiego 25 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/166/2016
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
Ostatnia modyfikacja: 28-11-2016 Wytworzone przez: Biuro Zamówień Publicznych Opublikowane przez: Kamil Ślęczka
Politechnika Wrocławska © 2016