Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
29-03-2017 Wymiana dźwigu osobowego w budynku C-2 przy ul. Janiszewskiego 11/17 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/036/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
13-04-2017 10:00:00 Więcej informacji
29-03-2017 DOSTAWA KOSZULEK NA CZWARTĄ EDYCJĘ KONFERENCJI MATEMATYCZNEJ „OMATKO!” DLA NZS POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_34_2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
28-03-2017 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń budynku D-2 Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim 9 we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/035/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
06-04-2017 10:00:00 Więcej informacji
28-03-2017 Sukcesywna dostawa środków i sprzętu do utrzymania czystości dla Działu Domów Studenckich PWr
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/030/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
24-03-2017 DOSTAWA KOSZULEK NA AKCJĘ KRWIODAWSTWA WAMPIRIADA NZS POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_33_2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
23-03-2017 Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu czynności windykacyjnych w odniesieniu do wierzytelności Zamawiającego z tytułu świadczenia usług edukacyjnych
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/1DT/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
05-04-2017 23:59:00 Więcej informacji
21-03-2017 Dostawa zaworów dla systemów kriogenicznych akceleratora liniowego oraz stanowiska Lund Test Stand 2 Europejskiego Źródła Spalacyjnego (ESS)
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/005/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
27-04-2017 10:00:00 Więcej informacji
20-03-2017 Zaprojektowanie i wykonanie remontu systemu elektroenergetycznego w rozdzielni R9-1 zlokalizowanej w łączniku między budynkami C-4 i C-5 Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/032/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
05-04-2017 10:00:00 Więcej informacji
16-03-2017 Dostawa mebli laboratoryjnych dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/028/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
15-03-2017 Przebudowa pomieszczeń biurowych, zlokalizowanych w budynku D-1 PWr przy pl. Grunwaldzkim 13 we Wrocławiu, na potrzeby siedziby Wydziału W-7
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/031/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
30-03-2017 10:00:00 Więcej informacji
10-03-2017 Dostawa materiałó promocyjnych dla Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/29/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
09-03-2017 Sukcesywna dostawa garmażerki do Klubu Profesorskiego i Cafeterii Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu w ilości i asortymencie wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ – Kalkulacja cenowa.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/020/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
03-03-2017 Usługa szkoleniowa - realizacja specjalnych indywidualnych kursów języków obcych dla maksymalnie 36 studentów PWr.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_24_2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
02-03-2017 Wymiana dźwigu osobowego w budynku C-2 przy ul. Janiszewskiego 11/17 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/26/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
01-03-2017 Dostawa materiałów optomechaniczych dla Katedry Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/027/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
28-02-2017 System kontroli dostępu do Strefy Otwartej Nauki w budynku D-21.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/25/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
24-02-2017 Świadczenie usług transportowych na potrzeby szkoleń oraz spotkań członków Kół Współpracy Zorientowanych na Przemysł, prowadzonych w ramach Projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu O
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_21_2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
23-02-2017 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby działań prowadzonych w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/22/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
23-02-2017 Budowa kompleksu GEO-3EM Energia Ekologia Edukacja zlokalizowanego przy ul. Na Grobli 15 we Wrocławiu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/015/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
04-04-2017 10:00:00 Więcej informacji
23-02-2017 Wykonanie instalacji SAP i instalacji oświetlenia awaryjnego w bud.A-1PWr przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/16/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
Ostatnia modyfikacja: 28-11-2016 Wytworzone przez: Biuro Zamówień Publicznych Opublikowane przez: Kamil Ślęczka
Politechnika Wrocławska © 2017