Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
25-07-2017 Dostawa sprzętu wraz z instalacją Laboratorium maszyn i pojazdów dla Politechniki Wrocławskiej ZOD w Legnicy ul. Batorego 9, 59-220 Legnica
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/121/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
03-08-2017 10:00:00 Więcej informacji
21-07-2017 Dostawa kompletnego źródła mikrofalowego generatora promieniowania ultrafioletowego (UV) wraz z toroidalnym monochromatorem siatkowym w wersji UHV przeznaczone do zastosowania w metodzie UPS dla Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/049/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
04-08-2017 10:00:00 Więcej informacji
19-07-2017 Usługa świadczenia konserwacji i serwisu urządzeń dźwigowych i dźwignicowych zainstalowanych o obiektach Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/102/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
19-07-2017 ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU POGWARANCYJNEGO
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/117/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
13-07-2017 DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ – 4 zadania
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/119/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
13-07-2017 Przebudowa pomieszczeń nr 016 i 017 na cele laboratorium mikroskopii w budynku D1 Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim 13 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/118/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
28-07-2017 10:00:00 Więcej informacji
06-07-2017 Dostawa laptopów dla Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności +”
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/115/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
05-07-2017 Dostawa akcesoriów studyjnych na potrzeby Akademickiego Radia LUZ Politechniki Wrocławskiej .
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_113_2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
05-07-2017 DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/109/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
30-06-2017 Przebudowa zespołu pomieszczeń laboratorium Chemii Fizycznej i Sali wykładowej nr 216 wraz z częścią instalacji sanitarnych, elektrycznych i niskoprądowych w budynku A-3 Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/114/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
30-06-2017 Dostawa aparatu sorpcyjnego do pomiarów powierzchni właściwej i porowatości metodą adsorpcji gazów dla projektu „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/112/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
30-06-2017 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w bud.C-2 PWr przy ul. Janiszewskiego 11/17 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/111/2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
29-06-2017 Dostawa i montaż wraz z przyłączeniem infrastrukturalnym wyposażenia meblowego do pomieszczeń budynku D-1 PWr
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/101/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
27-06-2017 Usługa asysty technicznej w odniesieniu do programów Oracle dla Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/103/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
26-06-2017 Etap II- Remont i przebudowa korytarza, wiatrołapu parteru i klatki schodowej w skrzydle północno zachodnim budynku A-4 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 21 we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_110_2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
23-06-2017 Dostawa materiałów promocyjnych dla Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/105/2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
21-06-2017 System kontroli dostępu do Strefy Otwartej Nauki w budynku D-21 Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/106/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
21-06-2017 DOSTAWA INNOWACYJNEGO AKUMULATORA CIEPŁA DLA ZAKŁADU MECHANIKI I SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH WYDZIAŁU MECHANICZNO-ENERGETYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_108_2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
20-06-2017 Zaprojektowanie i wykonanie remontu laboratorium chemicznego nr 305a w budynku A-2 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 28-29 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/107/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
19-06-2017 Remont budynku Domu Studenta Politechniki Wrocławskiej w Legnicy przy ul. Jordana 12.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/104/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
Ostatnia modyfikacja: 28-11-2016 Wytworzone przez: Biuro Zamówień Publicznych Opublikowane przez: Kamil Ślęczka
Politechnika Wrocławska © 2017