Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
15-12-2016 Dostawa modułów kriogenicznej linii bocznikującej dla akceleratora SIS100 infrastruktury FAIR
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/154/2016
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
13-12-2016 Wykonanie przebudowy pomieszczeń biurowych i magazynowych WCSS zlokalizowanych w budynku D2 Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/164/2016
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
12-12-2016 Skład, druk i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/161/2016
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
07-12-2016 Dostawa telewizorów dla dla Domu Studenckiego T-22 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Wróblewskiego 25 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/163/2016
Status: unieważnienie
Więcej informacji
06-12-2016 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Politechniki Wrocławskiej.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_155_2016
Status: unieważnienie
Więcej informacji
02-12-2016 Dostawa fabrycznie nowego pojazdu wielofunkcyjnego wolnobieżnego (miniładowarki wielofunkcyjnej) dla Politechniki Wrocławskiej.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/153/2016
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
24-11-2016 Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Mechanicznego, Katedry Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii Mechanizmów (W10/K8) Politechniki Wrocławskiej.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_150_2016
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
23-11-2016 Całodobowa ochrona fizyczna obiektów Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/152/2016
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
21-11-2016 Dostawa specjalistycznego skanera do skanowania dokumentów wraz z zestawem komputerowym dla Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_149_2016
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
08-11-2016 Dostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Konstrukcji i Badań Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/138/2016
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
07-11-2016 Dostawa i montaż mebli i urządzeń ze stali nierdzewnej oraz ciągów wydawczych systemów szybkiej obsługi i urządzeń chłodniczych do budynku Domu Studenckiego T-19 Politechniki Wrocławskiej mieszczącego się przy ul. Wittiga 8 we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/144/2016
Status: unieważnienie
Więcej informacji
07-11-2016 Wykonanie remontu elewacji i dachu budynku D-3 Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim 9 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/143/2016
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
03-11-2016 Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_139_2016
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
17-10-2016 Dostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_135_2016
Status: unieważnienie
Więcej informacji
17-10-2016 Dostawa materiałów optomechanicznych dla Wydziału W-11 Politechniki Wrocławskiej - Zadania
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/136/2016
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
13-10-2016 ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH I ROZWÓJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_128_2016
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
10-10-2016 Dostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Inżynierii Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej – 2 zadania
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/132/2016
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
07-10-2016 Remont dwóch dźwigów osobowych w budynku C-7 Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim 11 we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_133_2016
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
27-09-2016 Dostawa Systemu Paszportyzacji i Ewidencji dla Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_126_2016
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
Ostatnia modyfikacja: 28-11-2016 Wytworzone przez: Biuro Zamówień Publicznych Opublikowane przez: Kamil Ślęczka
Politechnika Wrocławska © 2016