Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
05-10-2017 Dostawa laboratoryjnych rotametrów stołowych w ramach potrzeb W6 Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/169/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
03-10-2017 Przebudowa budynku E-1 PWr dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zwiększenie potencjału dydaktycznego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej poprzez przebudowę budynku E przy ul. B.Prusa 53/55 we Wrocławiu”
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/174/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
02-10-2017 Organizacja konferencji promujących projekt wśród grup docelowych – „AZON - platforma informacyjna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych”
Jednostka zamawiająca: Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Nr postępowania: CWINT/AZON/ZO6/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
28-09-2017 Dostawa wyposażenia laboratorium symulatora jazdy w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja”
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/163/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
27-09-2017 Wyposażenie laboratorium pojazdów w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/159/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
26-09-2017 Remont pomieszczeń laboratorium chemicznego nr 220 w budynku A-2 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 28-29 we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/168/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
18-09-2017 Sukcesywna dostawa kalendarzy biurowych dla Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/160/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
18-09-2017 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Zaawansowane modelowanie w systemie Inventor dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu pn. Kompetentny Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/158/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
18-09-2017 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Nowoczesne techniki i technologie pomiarowe dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu pn. Kompetentny Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/157/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
18-09-2017 Dostawa papieru biurowego dla Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/151/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
18-09-2017 Sukcesywna dostawa warzyw i owoców dla Działu Stołówek Studenckich Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/162/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
15-09-2017 Przebudowa części terenu Kampusu Prusa Wydziału Architektury PWr w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zwiększenie potencjału dydaktycznego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej poprzez przebudowę budynku E przy ul. B.Prusa 53/55 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_161_2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
14-09-2017 Dostawa serwerów umożliwiających prowadzenie obliczeń przy pomocy kart GPU dla użytkowników Działu Komputerów Dużej Mocy Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/148/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
13-09-2017 Dostawa dysków do posiadanej macierzy NetApp EF560 wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/147/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
13-09-2017 Dostawa modułów kriogenicznej linii bocznikującej dla akceleratora SIS100 infrastruktury FAIR
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/152/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
08-09-2017 Remont Domu Studenckiego T-17 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Wróblewskiego 27 we Wrocławiu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/141/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
08-09-2017 Wydruk podstawowych materiałów promocyjnych – dostawa ścianki tekstylnej i rollupów na potrzeby projektu Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/145/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
07-09-2017 Wymiana central wentylacyjnych NW5 i NW1.1 w budynku D-20 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 8 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/149/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
06-09-2017 Dostawa młynka laboratoryjnego w ramach potrzeb W6 Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/142/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
05-09-2017 Dostawa flotowników w ramach potrzeb W6 Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/143/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
Ostatnia modyfikacja: 28-11-2016 Wytworzone przez: Biuro Zamówień Publicznych Opublikowane przez: Kamil Ślęczka
Politechnika Wrocławska © 2017