Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
14-06-2017 Wydruk podstawowych materiałów promocyjnych - Dostawa tablic pamiątkowych na potrzeby projektu Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl
Jednostka zamawiająca: Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Nr postępowania: CWINT/AZON/ZO3/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
14-06-2017 Oprogramowanie graficzne pozwalające na modelowanie i animację obiektów 3D w ramach projektu „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl”
Jednostka zamawiająca: Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Nr postępowania: CWINT/AZON/ZO5/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
14-06-2017 Oprogramowanie obliczeniowe z wbudowanymi bibliotekami własności termodynamicznych oraz funkcjami pary wodnej i powietrza wilgotnego w ramach projektu „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl”
Jednostka zamawiająca: Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Nr postępowania: CWINT/AZON/ZO4/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
13-06-2017 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – artykułów suchych, tłuszczy i deserów dla Działu Stołówek Studenckich Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/100/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
13-06-2017 Remont pomieszczeń po obronie cywilnej na potrzeby biurowo-administracyjne Politechniki Wrocławskiej w bud.G-6 przy ul. Gdańskiej 13 we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/099/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
13-06-2017 DOSTAWA INNOWACYJNEGO AKUMULATORA CIEPŁA DLA ZAKŁADU MECHANIKI I SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH WYDZIAŁU MECHANICZNO-ENERGETYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_098_2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
07-06-2017 Etap II- Remont i przebudowa korytarza, wiatrołapu parteru i klatki schodowej w skrzydle północno zachodnim budynku A-4 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 21 we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_090_2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
05-06-2017 Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej – 2 Zadania
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/097/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
05-06-2017 Sukcesywna dostawa mięsa dla Działu Stołówek Studenckich Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/092/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
05-06-2017 Dostawa zaworów dla systemów kriogenicznych akceleratora liniowego oraz stanowiska Lund Test Stand 2 Europejskiego Źródła Spalacyjnego (ESS)
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/096/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
01-06-2017 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH NA RZECZ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/94/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
01-06-2017 DOSTAWA INNOWACYJNEGO AKUMULATORA CIEPŁA DLA ZAKŁADU MECHANIKI I SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH WYDZIAŁU MECHANICZNO-ENERGETYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_095_2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
01-06-2017 Dostawa aparatury dla projektu „Spektroskopia modulacyjna kryształów van der Waalsa oraz układów dwu wymiarowych opartych na tych kryształach” dla Katedry Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZBZP/091/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
30-05-2017 Dostarczenie elementów składowych rozbudowy stanowiska do digitalizacji obiektów za pomocą skanowania 3D na potrzeby projektu Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/093/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
26-05-2017 Świadczenie usług transportowych autokarem na potrzeby Działu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_088_2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
26-05-2017 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – artykułów suchych, tłuszczy i deserów dla Działu Stołówek Studenckich Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/085/2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
25-05-2017 Dostawa interaktywnego zestawu do wizualizacji wirtualnej rzeczywistości dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/87/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
25-05-2017 Remont instalacji niskoprądowych Domu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej T-15 przy ul. Wittiga 6 we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_043_2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
25-05-2017 Dostawę źródeł oświetlenia dla Działu Domów Studenckich Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/074/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
25-05-2017 DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA DZIAŁU REKRUTACJI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_084_2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
Ostatnia modyfikacja: 28-11-2016 Wytworzone przez: Biuro Zamówień Publicznych Opublikowane przez: Kamil Ślęczka
Politechnika Wrocławska © 2017