Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawy

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
19-01-2018 Dostawa nowego systemu detekcji i kolimacji dyfraktometru rentgenowskiego Rigaku Ultima IV dla Politechniki Wrocławskiej.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/008/2018
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
26-01-2018 10:00:00 Więcej informacji
05-06-2017 Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej – 2 Zadania
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/097/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
Ostatnia modyfikacja: 28-11-2016 Wytworzone przez: Biuro Zamówień Publicznych Opublikowane przez: Kamil Ślęczka
Politechnika Wrocławska © 2018