Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawy

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
30-06-2017 Dostawa aparatu sorpcyjnego do pomiarów powierzchni właściwej i porowatości metodą adsorpcji gazów dla projektu „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/112/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
05-06-2017 Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej – 2 Zadania
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/097/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
04-04-2017 Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Chemicznego w ramach projektu "Minibiałka foldamerowe - struktura i funkcja katalityczna” - Zadania
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/041/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
Ostatnia modyfikacja: 28-11-2016 Wytworzone przez: Biuro Zamówień Publicznych Opublikowane przez: Kamil Ślęczka
Politechnika Wrocławska © 2017