Biuletyn Informacji Publicznej

Jednostki i komórki podległe Kanclerzowi i Zastępcom Kanclerza

Kanclerz

 • Sekretariat Kanclerza

  Adres:
  Politechnika Wrocławska
  Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław
  bud.A-1 p.138

  Regina Szczepaniak
  mgr Ewelina Miśkiewicz
  tel. 71 320 22 49; 71 320 22 69
  regina.szczepaniak@pwr.edu.pl
  ewelina.miskiewicz@pwr.edu.pl

 • Biuro Kanclerza
  • Stanowisko ds. Ubezpieczeń
 • Biuro Zamówień Publicznych
 • Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
 • Zakładowy Inspektor Ochrony Radiologicznej

Zastępca Kanclerza ds. Administracji i Organizacji

 • Dział Administracyjno-Gospodarczy
 • Dział Zakupów i Logistyki
 • Dział Aparatury i Inwentaryzacji Majątku
 • Dział Ochrony Mienia i Korespondencji
 • Zespół ds. Monitoringu Uczelni
 • Dział Ewidencji Nieruchomości
  • Archiwum Terenów i Budowli

Zastępca Kanclerza ds. Technicznych i Inwestycji

 • Dział Inwestycji i Remontów
 • Dział Infrastruktury Technicznej
 • Dział Transportu
  • Sekcja Transportu
  • Sekcja Kolei Linowej

Kwestor - Zastępca Kanclerza 

 • Dział Księgowości i Kosztów
 • Dział Weryfikacji i Rozliczeń Finansowych
 • Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych
 • Stanowisko ds. Obsługi Kwestury

Zastępca Kanclerza ds. Informatyzacji

 • Dział Infrastruktury Informatycznej
 • Sekcja Monitorowania Ciągłości Usług
 • Zespół Logistyki
 • Dział Aplikacji i Systemów Informatycznych
 • Dział Aplikacji Usługowych
 • Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Danych Informatycznych Systemów PWr
 • Sekcja Analiz i Projektów Informatycznych
 • Centrum Personalizacji Środowiskowej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
 • Samodzielna Sekcja Zarządzania i Rozwoju Systemu TETA EDU
Ostatnia modyfikacja: 05-10-2017 Wytworzone przez: Biuro Kanclerza Opublikowane przez: Agnieszka Fuchs
Politechnika Wrocławska © 2018