Biuletyn Informacji Publicznej

Status Uczelni

  1. Politechnika Wrocławska jest państwową, wielowydziałową szkołą wyższą, powołaną dekretem KRN z dnia 24 sierpnia 1945 r., działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (zwanej dalej Ustawą) i w zgodności z innymi aktami prawnymi, obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Politechnika Wrocławska ma osobowość prawną.
  3. Siedzibą Politechniki Wrocławskiej jest Wrocław. Jej teren określa zarządzenie Rektora, wydane w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego. Nadzór nad działalnością Politechniki Wrocławskiej sprawuje, w granicach określonych Ustawą, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ostatnia modyfikacja: 14-02-2017 Wytworzone przez: -- Opublikowane przez: Dariusz Więcławski
Politechnika Wrocławska © 2018