Biuletyn Informacji Publicznej

Poniżej 209 tys. €

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
17-11-2017 Usługa świadczenia konserwacji i serwisu urządzeń dźwigowych i dźwignicowych zainstalowanych o obiektach Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu.
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/-182/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
27-11-2017 10:00:00 Więcej informacji
02-11-2017 Usługa ubezpieczenia Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/183/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
24-11-2017 10:00:00 Więcej informacji
31-10-2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień dla zadania pn.” Projekt remontu ciągów komunikacyjnych i toalet w budynku D-1 PWr” oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania ww. robót budowlanych
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/184/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
12-10-2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa wraz z dostosowaniem wnętrz oraz wymianą instalacji budynku A-3 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 23 we Wrocławiu"
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/180/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
Ostatnia modyfikacja: 28-11-2016 Wytworzone przez: Biuro Zamówień Publicznych Opublikowane przez: Kamil Ślęczka
Politechnika Wrocławska © 2017