Biuletyn Informacji Publicznej

Powyżej 209 tys. €

W związku z aktualizacją serwisu Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że postępowania rozpoczęte przed 22.09.2016 dostępne są na stronie www.przetargi.pwr.edu.pl.

Data Opis Termin składania ofert/wniosków:
19-01-2018 Dostawa furierowskego spektrofotometru na zakres widzialny i podczerwieni wraz z osprzętem
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_6_2018
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
27-02-2018 10:00:00 Więcej informacji
16-01-2018 Dostawa wyposażenia laboratorium badań nano i mikro struktur materiałów kompozytowych i konstrukcji inżynierskich w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” – Mobilny zestaw do kompleksowego monitorowania drgań konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem zaawansowanych technologii
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/210/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
23-02-2018 10:00:00 Więcej informacji
11-01-2018 Dostawa wyposażenia laboratorium badań nano i mikro struktur materiałów kompozytowych i konstrukcji inżynierskich w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” – Analizator właściwości cieplnych laserową metodą impulsową (LFA- Laser Flash Apparatus)
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/005/2018
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
20-02-2018 10:00:00 Więcej informacji
09-01-2018 Dostawa zestawów komputerowych do Laboratorium badań nano i mikro struktur materiałów kompozytowych i konstrukcji inżynierskich w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” – 2 ZADANIA
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/199/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
20-02-2018 10:00:00 Więcej informacji
09-01-2018 Dostawa wyposażenia laboratorium badań nano i mikro struktur materiałów kompozytowych i konstrukcji inżynierskich w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” – Optyczny system pomiaru geometrii nawierzchni szynowych
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/211/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
16-02-2018 10:00:00 Więcej informacji
17-12-2017 Dostawa wyposażenia laboratorium badań nano i mikro struktur materiałów kompozytowych i konstrukcji inżynierskich w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM - Energia Ekologia Edukacja” – 2 ZADANIA (Reometr dynamiczny i tomograf komputerowy)
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/189/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
24-01-2018 10:00:00 Więcej informacji
16-12-2017 Wyposażenie laboratorium pojazdów w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM-Energia Ekologia Edukacja
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP_BZP_217_2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
31-01-2018 10:00:00 Więcej informacji
12-12-2017 Dostawa wyposażenia Laboratorium przetwórstwa tworzyw polimerowych w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” – skaner 3D
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/206/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
25-01-2018 10:00:00 Więcej informacji
06-12-2017 Dostawa wraz z montażem wielofunkcyjnych urządzeń sieciowych dla jednostek Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/192/2017.
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
05-12-2017 Dostawa wyposażenia laboratorium badań nano i mikro struktur materiałów kompozytowych i konstrukcji inżynierskich w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” – 3 ZADANIA (maszyna wytrzymałościowa, urządzenie do pomiaru tarcia, komora klimatyczna)
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/188/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
17-11-2017 Dostawa aparatury badawczej do Laboratorium Systemów Maszynowych w Górnictwie w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” – 3 Zadania
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/175/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
17-11-2017 Dostawa wyposażenia laboratorium technik modelowania w górnictwie w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” – 4 Zadania
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/165/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
24-10-2017 Wyposażenie laboratorium maszyn górniczych w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/172/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
05-02-2018 10:00:00 Więcej informacji
17-10-2017 Dostawa aparatury do badań taśm przenośnikowych w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja”
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/166/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
28-09-2017 Dostawa wyposażenia laboratorium symulatora jazdy w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja”
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/163/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
27-09-2017 Wyposażenie laboratorium pojazdów w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/159/2017
Status: unieważnienie
Więcej informacji
13-09-2017 Dostawa modułów kriogenicznej linii bocznikującej dla akceleratora SIS100 infrastruktury FAIR
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/152/2017
Status: badanie i ocena ofert
Więcej informacji
11-08-2017 Dostawa biurowego sprzętu komputerowego o ustalonym standardzie dla Politechniki Wrocławskiej
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/123/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
04-04-2017 Licencje i oprogramowanie zwiększające dostępność audio/wideo na potrzeby usługi OTT w ramach projektu Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/040/2017
Status: wybór oferty najkorzystniejszej
Więcej informacji
21-02-2017 Zakup energii cieplnej do obiektów Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu
Jednostka zamawiająca: Biuro Zamówień Publicznych Nr postępowania: ZP/BZP/6/2017
Status: przed otwarciem ofert/wniosków
Więcej informacji
Ostatnia modyfikacja: 28-11-2016 Wytworzone przez: Biuro Zamówień Publicznych Opublikowane przez: Kamil Ślęczka
Politechnika Wrocławska © 2018