Biuletyn Informacji Publicznej

Senat

SENAT POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ KADENCJI 2016-2020

Rektor
1. prof. dr hab. inż. Cezary Madryas – Przewodniczący Senatu
Prorektorzy
2. prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk – Prorektor ds. Badań Naukowych i Umiędzynarodowienia
3. prof. dr hab. inż. Andrzej Kucharski – Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką i Informatyzacji
4. prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic – Prorektor ds. Nauczania
5. prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju
6. dr inż. Jacek Lamperski – Prorektor ds. Studenckich
Dziekani
7. prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska – Wydział Architektury
8. prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba – Wydział Budownictwa Wodnego i Lądowego
9. prof. dr hab. inż. Andrzej Ożyhar – Wydział Chemiczny
10. prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki –Wydział Elektroniki
11. prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant –Wydział Elektryczny
12. prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra – Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
13. dr. hab. inż. Katarzyna Piekarska, prof. PWr. – Wydział Inżynierii Środowiska
14. dr hab. Zygmunt Mazur, prof. PWr. – Wydział Informatyki i Zarządzania
15. prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek – Wydział Mechaniczno-Energetyczny
16. prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski – Wydział Mechaniczny
17. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs – Wydział Podstawowych Problemów Techniki
18. dr hab. inż. Rafał Walczak, prof. PWr. – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
19. prof. dr hab. Krzysztof Stempak – Wydział Matematyki
20. dr inż. Maciej Pawłowski – Wydział Techniczno-Informatyczny
21. dr inż. Andrzej Figiel, doc –Wydział Techniczno-Inżynieryjny
22. prof. dr hab. inż. Andrzej Kaźmierczak – Wydział Techniczno-Przyrodniczy
Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych
23. dr hab. inż. Barbara Misztal (W-1/Z1)
24. prof. dr hab. inż. Wojciech Glabisz (W-2/K3)
25. prof. dr hab. inż. Kazimiera Anna Wilk (W-3/Z12)
26. prof. dr hab. Andrzej Kasprzak (W-4/K2)
27. dr hab. inż. Bożena Łowkis (W-5/K1)
28. dr hab. inż. Robert Król, prof. PWr. (W-6/Z4)
29. dr hab. inż. Jan Danielewicz, prof. PWr. (W-7/K3)
30. dr hab. inż. Radosław Katarzyniak, prof. PWr. (W-8/K3)
31. dr hab. inż. Krzysztof Tomczuk (W-9/K1)
32. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński (W-10/K1)
33. prof. dr hab. inż. Ryszard Gonczarek (W-11/K6)
34. prof. dr hab. inż. Helena Teterycz (W-12/Z6)
35. dr hab. inż. Agnieszka Wyłomańska, prof. PWr. (W-13/K2)
36. prof. dr hab. inż. Mieczysław Szata (W-14, W-15, W-16)
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
37. dr inż. arch. Oleg Mycak (W-1/Z7)
38. dr inż. Wojciech Rędowicz (W-2/K1)
39. dr inż. Tomasz Misiaszek (W-3/Z15)
40. dr inż. Zbigniew Zajda (W-4/K8)
41. dr inż. Milleniusz Nowak (W-8/K6)
42. dr inż. Wojciech Myszka (W-10/K10)
43. dr inż. Andrzej Hachoł (W-11/K7)
44. dr Irina Modrzycka, doc. (SJO)
Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
45. mgr Małgorzata Bucki (ACA/DOK)
46. mgr inż. Anna Kozłowska (ACA/DG)
47. mgr inż. Grzegorz Kozłowski (W-8)
48. mgr inż. Michał Skalny (PRS/DDS)
Przedstawiciele studentów i doktorantów
49. mgr inż. Tomasz Dobosz – doktorant (W-10)
50. Magdalena Grzegorzewska (W-1)
51. Kamil Rogalski (W-2)
52. Paulina Kowaliszyn (W-3)
53. Agnieszka Wątrucka (W-4)
54. Karolina Podlasiak (W-6)
55. Agnieszka Rogala (W-7)
56. Karolina Zborowska (W-8)
57. Albert Kulawiak (W-9)
58. Ferdynand Sadowski (W-10)
59. Łukasz Wieloch (W-13)
60. Łukasz Wojdyła (W-16)
Przedstawiciele studentów zapraszanych na Senat
61. Magdalena Podlasiak - studentka W-5
62. Jan Czajkowski - student W-11
63. vacat - student W-12
64. Michał Wojnarowski - student W-14
65. Szymon Skierkiewicz - student W-15
Uczestnicy posiedzeń z głosem doradczym
66. dr inż. Jarosław Janiszewski, doc. - Kanclerz
67. mgr inż. Robert Flak - Dyrektor Finansowy
68. mgr inż. Joanna Szafraniec - Kwestor
69. dr inż. Bronisław Majchrzak - Prezes RZ Związku Nauczycielstwa Polskiego
70. dr inż. Adam Świda - przedstawiciel NSZZ "Solidarność"
71. Wiesław Pacholik - Przedowniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników
Inni uczestnicy posiedzeń Senatu
72. dr Irina Modrzycka, doc. - p.o. Dyrektora Studium Języków Obcych
73. ks. prof. dr hab. Jerzy Machnacz - p.o. Dyrektora Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
74. mgr Robert Jarosz - p.o. Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
75. prof. dr hab. inż. Stanisław Lochyński - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PWr.
76. mgr Alicja Maniak - Dyrektor Działu ds. Strategii
77. mgr inż. Marek Sawicki - Wiceprzewodniczący Rady Doktorantów
78. Filip Ogonowski - Przewodniczący Zarządu Parlamentu Studentów
79. mgr Mirosław Żaczek - Biuro Prawne
80. mgr Agnieszka Niczewska - Rzeczniczka Prasowa
81. Grażyna Fitek - Szef Kancelarii Rektora
82. mgr Małgorzata Kałuża - Sekretarz Senatu - Kancelaria Rektora

SENAT POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ KADENCJI 2016-2020

Rektor
1. prof. dr hab. inż. Cezary Madryas – Przewodniczący Senatu
Prorektorzy
2. prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk – Prorektor ds. Badań Naukowych i Umiędzynarodowienia
3. prof. dr hab. inż. Andrzej Kucharski – Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką i Informatyzacji
4. prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic – Prorektor ds. Nauczania
5. prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju
6. dr inż. Jacek Lamperski – Prorektor ds. Studenckich
Dziekani
7. prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska – Wydział Architektury
8. prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba – Wydział Budownictwa Wodnego i Lądowego
9. prof. dr hab. inż. Andrzej Ożyhar – Wydział Chemiczny
10. prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki –Wydział Elektroniki
11. prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant –Wydział Elektryczny
12. prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra – Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
13. dr. hab. inż. Katarzyna Piekarska, prof. PWr. – Wydział Inżynierii Środowiska
14. dr hab. Zygmunt Mazur, prof. PWr. – Wydział Informatyki i Zarządzania
15. prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek – Wydział Mechaniczno-Energetyczny
16. prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski – Wydział Mechaniczny
17. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs – Wydział Podstawowych Problemów Techniki
18. dr hab. inż. Rafał Walczak, prof. PWr. – Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
19. prof. dr hab. Krzysztof Stempak – Wydział Matematyki
20. dr inż. Maciej Pawłowski – Wydział Techniczno-Informatyczny
21. dr inż. Andrzej Figiel, doc –Wydział Techniczno-Inżynieryjny
22. prof. dr hab. inż. Andrzej Kaźmierczak – Wydział Techniczno-Przyrodniczy
Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych
23. dr hab. inż. Barbara Misztal (W-1/Z1)
24. prof. dr hab. inż. Kazimiera Anna Wilk (W-3/Z12)
25. dr hab. inż. Bożena Łowkis, prof. PWr. (W-5/K1)
26. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński (W-10/K1)
27. prof. dr hab. Andrzej Kasprzak (W-4/K2)
28. prof. dr hab. inż. Wojciech Glabisz (W-2/K3)
29. dr hab. inż. Jan Danielewicz, prof. PWr. (W-7/K3)
30. dr hab. inż. Robert Król, prof. PWr. (W-6/Z4)
31. dr hab. inż. Radosław Katarzyniak, prof. PWr. (W-8/K3)
32. dr hab. inż. Krzysztof Tomczuk (W-9/K1)
33. prof. dr hab. inż. Ryszard Gonczarek (W-11/K6)
34. prof. dr hab. inż. Helena Teterycz (W-12/Z6)
35. dr hab. inż. Agnieszka Wyłomańska, prof. PWr. (W-13/K2)
36. prof. dr hab. inż. Mieczysław Szata (W-14, W-15, W-16)
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
37. dr inż. arch. Oleg Mycak (W-1/Z7)
38. dr inż. Wojciech Rędowicz (W-2/K1)
39. dr inż. Tomasz Misiaszek (W-3/Z15)
40. dr inż. Zbigniew Zajda (W-4/K8)
41. dr inż. Milleniusz Nowak (W-8/K6)
42. dr inż. Wojciech Myszka (W-10/K10)
43. dr inż. Andrzej Hachoł (W-11/K7)
44. dr Irina Modrzycka, doc. (SJO)
Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
45. mgr Małgorzata Bucki (ACA/DOK)
46. mgr inż. Anna Kozłowska (ACA/DG)
47. mgr inż. Grzegorz Kozłowski (W-8)
48. mgr inż. Michał Skalny (PRS/DDS)
Przedstawiciele studentów i doktorantów
49. mgr inż. Tomasz Dobosz – doktorant (W-10)
50. Kamil Rogalski (W-2)
51. Agnieszka Wątrucka (W-4)
52. Magdalena Podlasiak (W-5)
53. Karolina Podlasiak (W-6)
54. Ferdynand Sadowski (W-10)
55. Jan Czajkowski (W-11)
56. Wojciech Porębiński (W-12)
57. Łukasz Wieloch (W-13)
58. vacat
59. Szymon Skierkiewicz (W-15)
60. Łukasz Wojdyła (W-16)
Przedstawiciele studentów zapraszanych na Senat
61. Piotr Chmielewski - student W-1
62. Marta Lipka - studentka W-3
63. Bartosz Janus - student W-7
64. Dawid Grochola - student W-8
65. Zofia Grobelna - studentka W-9
Uczestnicy posiedzeń z głosem doradczym
66. dr inż. Jarosław Janiszewski, doc. - Kanclerz
67. mgr inż. Alicja Maniak - Kwestor
68. dr inż. Bronisław Majchrzak - Prezes RZ Związku Nauczycielstwa Polskiego
69. dr inż. Adam Świda - przedstawiciel NSZZ "Solidarność"
70. Wiesław Pacholik - Przedowniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników
Inni uczestnicy posiedzeń Senatu
71. dr Irina Modrzycka, doc. - Dyrektor Studium Języków Obcych
72. dr hab. Marek Sikora, prof. PWr. - Dyrektor Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
73. mgr Robert Jarosz - Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
74. prof. dr hab. inż. Stanisław Lochyński - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów PWr.
75. mgr inż. Jolanta Wiązek - Dyrektor Działu ds. Strategii
76. mgr inż. Michalina Kotyla - Przewodnicząca Rady Doktorantów
77. Filip Ogonowski - Przewodniczący Zarządu Parlamentu Studentów
78. mgr Mirosław Żaczek - Biuro Prawne
79. mgr Agnieszka Niczewska - Rzeczniczka Prasowa
80. Grażyna Fitek - Szef Kancelarii Rektora
81. mgr Małgorzata Kałuża - Sekretarz Senatu - Kancelaria Rektora

Ostatnia modyfikacja: 30-10-2017 Wytworzone przez: Senat Politechniki Wrocławskiej Opublikowane przez: Dariusz Więcławski
Politechnika Wrocławska © 2018