Biuletyn Informacji Publicznej

Jednostki i komórki podległe Rektorowi

 • Kancelaria Rektora

  Adres:
  Politechnika Wrocławska
  Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław
  bud. A-1, p.129, 132, 242
  tel. 71 320 22 77, 71 320 22 74,
  71 320 34 75, 71 320 29 36, 71,
  320 34 77
  Kancelaria.Rektora@pwr.edu.pl

  Szef Kancelarii Rektora
  Grażyna Fitek
  tel. 71 320 22 77
  grazyna.fitek@pwr.edu.pl

 • Dyrektor Finansowy
 • Audyt Wewnętrzny
 • Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  • Sekcja Rekrutacji, Szkoleń i Spraw Socjalnych
  • Sekcja Kadr
  • Sekcja Płac
  • Stanowisko ds. Obsługi Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Biuro Prawne
 • Dział Kontroli Wewnętrznej
 • Dział Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
 • Dział Komunikacji Uczelni
  • Sekcja Informacji "Biuro Prasowe"
  • Sekcja "Radio Luz"
  • Stanowisko ds. Obsługi Działu
 • Kancelaria Rektora

  Adres:
  Politechnika Wrocławska
  Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław
  bud. A-1, p.129, 132, 242
  tel. 71 320 22 77, 71 320 22 74,
  71 320 34 75, 71 320 29 36,
  71 320 34 77
  Kancelaria.Rektora@pwr.edu.pl

  Szef Kancelarii Rektora
  Grażyna Fitek
  tel. 71 320 22 77
  grazyna.fitek@pwr.edu.pl
 • Audyt Wewnętrzny
 • Dział Spraw Osobowych
  • Sekcja Rekrutacji, Szkoleń i Spraw Socjalnych
  • Sekcja Kadr
  • Sekcja Płac
  • Stanowisko ds. Obsługi Działu 
 • Biuro Prawne
 • Dział Kontroli Wewnętrznej
 • Dział Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
Ostatnia modyfikacja: 24-10-2017 Wytworzone przez: Biuro Kanclerza Opublikowane przez: Agnieszka Fuchs
Politechnika Wrocławska © 2018