Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii w konsorcjum realizującym projekt „Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce”

Uprzejmie informujemy, że Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej jest konsorcjantem w realizowanym projekcie bilateralnym w ramach Mechanizmu Finansowego EEA i Mechanizmu Norweskiego pt. „Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce”.Termin realizacji:  od 2017-07-07 do 2017-10-31.

Informacje o realizowanym projekcie znajdują się na stronie konsorcjanta czyli Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej pod adresem http://wggg.pwr.edu.pl/badania/badania-naukowe.


Materiały z publicznej prezentacji założeń projektu pn. "Interaktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl"

Informujemy, że w dniu 22 lutego 2016 r. w Politechnice Wrocławskiej odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu pn. "Interaktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl", przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 - typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

Plik do pobrania:


Politechnika Wrocławska zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pn. „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl”, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Prezentacja odbędzie się 22 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, ul. Janiszewskiego 8, budynek D-20, sala 10 D.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię i nazwisko, nr telefonu do kontaktu, dane instytucji) drogą elektroniczną do 17 lutego 2016 r. na adres e-mail: olga.schabowicz@pwr.edu.pl.

Ostatnia modyfikacja: 01-09-2017 Wytworzone przez: -- Opublikowane przez: Dariusz Więcławski
Politechnika Wrocławska © 2018