Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność Uczelni

Podstawowymi zadaniami Uczelni są:

  1. Kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej.
  2. Wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka.
  3. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych.
  4. Kształcenie i promowanie kadr naukowych.
  5. Prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie.
  6. Upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, między innymi poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych.
  7. Stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów.
  8. Działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.
  9. Dokładanie starań, aby w środowisku akademickim rozwijać poszanowanie prawdy i sumiennej pracy w atmosferze wzajemnej życzliwości.
  10. Stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.
Ostatnia modyfikacja: 08-03-2017 Wytworzone przez: -- Opublikowane przez: Dariusz Więcławski
Politechnika Wrocławska © 2018