Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia wewnętrzne

Nr zarządzenia Data wydania Zarządzenie dotyczy
128/2017 07-11-2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień absolwentom Politechniki Wrocławskiej
127/2017 07-11-2017 w sprawie zwiększenia w roku 2018 wynagrodzeń pracowników Uczelni
126/2017 24-10-2017 w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej
125/2017 24-10-2017 w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na stacjonarnych studiach doktoranckich
124/2017 19-10-2017 w sprawie organizacji studiów podyplomowych
123/2017 19-10-2017 w sprawie zmian w Regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów (zmiana ZW 79/2014 z późn. zm.)
122/2017 19-10-2017 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów
121/2017 17-10-2017 w sprawie hospitowania zorganizowanych zajęć dydaktycznych prowadzonych w Politechnice Wrocławskiej
120/2017 17-10-2017 w sprawie zmian w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów (zmiana ZW 68/2015 z późn. zm.)
119/2017 13-10-2017 w sprawie zasad dotyczących szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów rozpoczynających naukę w Politechnice Wrocławskiej
118/2017 12-10-2017 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska (zmiana ZW 85/2014)
117/2017 12-10-2017 w sprawie wprowadzenia wzorów umów o świadczenie usług edukacyjnych w zakresie prowadzenia przygotowawczych kursów językowych dla cudzoziemców
116/2017 12-10-2017 w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych I/II stopnia w Politechnice Wrocławskiej dla studentów cudzoziemców na pełen cykl studiów na warunkach odpłatności
115/2017 09-10-2017 w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych
114/2017 09-10-2017 w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych
113/2017 09-10-2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej
112/2017 09-10-2017 w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej
111/2017 09-10-2017 w sprawie wprowadzenia wytycznych do tworzenia programów kształcenia na studiach podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej
110/2017 09-10-2017 w sprawie określenia minimalnych liczb doktorantów na wydziałach, liczb rezerwy dziekana i rezerwy Rektora dotyczących zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz wysokości kwoty zwiększenia w roku akademickim 2017/2018
108/2017 04-10-2017 w sprawie zasad finansowania, rozliczania i organizowania konferencji naukowych oraz innych imprez o charakterze naukowym organizowanych przez Politechnikę Wrocławską
Ostatnia modyfikacja: 22-09-2016 Wytworzone przez: Rektor Opublikowane przez: Dariusz Więcławski
Politechnika Wrocławska © 2017