Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia wewnętrzne

Nr zarządzenia Data wydania Zarządzenie dotyczy
63/2017 24-05-2017 w sprawie regulowania należności za zbiory biblioteczne uszkodzone, zagubione lub niezwrócone w terminie
62/2017 24-05-2017 w sprawie stypendiów dla doktorantów z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej
61/2017 24-05-2017 w sprawie wydawania przez Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej certyfikatu ACERT poświadczającego znajomość języka obcego
60/2017 18-05-2017 w sprawie ochrony i zabezpieczenia mienia Politechniki Wrocławskiej oraz odpowiedzialności za mienie Uczelni
59/2017 16-05-2017 w sprawie zmiany dotyczącej Działu Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
58/2017 11-05-2017 w sprawie zmian w Zasadach zamieszkiwania w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej (zmiana ZW 76/2014 z późn. zm.)
57/2017 10-05-2017 zmieniające załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego 53/2017 w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za kształcenie cudzoziemców oraz trybu i warunków zwalniania z opłat
56/2017 10-05-2017 w sprawie wysokości nagrody i wyróżnienia Rektora dla doktorantów Politechniki Wrocławskiej
55/2017 10-05-2017 w sprawie włączania kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
54/2017 10-05-2017 zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne 41/2014 w sprawie przyznawania stypendiów dla pracowników z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej (z późn. zm.)
53/2017 08-05-2017 w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za kształcenie cudzoziemców oraz trybu i warunków zwalniania z opłat
52/2017 05-05-2017 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej w Politechnice Wrocławskiej
51/2017 28-04-2017 w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych oraz liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2017/2018
50/2017 28-04-2017 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Kwalifikacyjnych na studia II stopnia na rok akademicki 2017/2018
49/2017 28-04-2017 w sprawie powołania Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i ustalenia jej zadań w rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
48/2017 28-04-2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej
47/2017 26-04-2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Wrocławskiej
46/2017 26-04-2017 w sprawie zmian dotyczących Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej
45/2017 26-04-2017 w sprawie Regulaminu Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej (zmiana ZW 101/2013 z późn. zm)
44/2017 24-04-2017 w sprawie określenia wysokości opłaty rekrutacyjnej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w Politechnice Wrocławskiej w roku akademickim 2017/2018
Ostatnia modyfikacja: 22-09-2016 Wytworzone przez: Rektor Opublikowane przez: Dariusz Więcławski
Politechnika Wrocławska © 2017