Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia wewnętrzne

Nr zarządzenia Data wydania Zarządzenie dotyczy
88/2017 18-07-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Gospodarki Finansowej w Politechnice Wrocławskiej oraz wydania tekstu ujednoliconego
87/2017 18-07-2017 w sprawie obowiązku ukończenia "Kursu dydaktyki szkoły wyższej" przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej
86/2017 18-07-2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na stacjonarnych studiach doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej
85/2017 11-07-2017 w sprawie zmiany Regulaminu zasad podziału dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (zmi
84/2017 11-07-2017 w sprawie wprowadzenia wzorów umów o świadczenie usług edukacyjnych w zakresie prowadzenia kursów przygotowawczych dla cudzoziemców
83/2017 11-07-2017 w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych I/II stopnia w Politechnice Wrocławskiej dla studentów cudzoziemców na pełen cykl studiów na warunkach odpłatności
82/2017 11-07-2017 zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne 51/2017 w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych oraz liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2017/20
81/2017 06-07-2017 w sprawie wprowadzenia zasad zlecania zajęć dydaktycznych i rozliczania pensum dydaktycznego w roku akademickim 2017/2018
80/2017 06-07-2017 w sprawie zmian zakresów zadań Działu Inwestycji i Remontów oraz Działu Administracyjno-Gospodarczego (zmiana ZW 59/2013 i ZW 123/2014)
79/2017 06-07-2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za powtarzanie kursów z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej w roku akademickim 2017/2018 (zmiana do ZW 30/2006)
78/2017 29-06-2017 w sprawie zmian organizacyjnych dotyczących Kwestury
77/2017 23-06-2017 w sprawie zasad podziału dotacji podstawowej wydziału, przychodów z kursów powtórkowych na studiach stacjonarnych i przychodów z kształcenia niestacjonarnego
76/2017 23-06-2017 w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Politechnice Wrocławskiej (zmiana ZW 118/2016)
75/2017 20-06-2017 w sprawie rozliczeń międzywydziałowych w roku akademickim 2016/2017
74/2017 20-06-2017 w sprawie rozliczeń podatku VAT w Politechnice Wrocławskiej
73/2017 20-06-2017 w sprawie wysokości opłat za powtarzanie kursów z powodu niezadowalających wyników w nauce od roku akademickiego 2017/2018
72/2017 12-06-2017 w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych w Politechnice Wrocławskiej
71/2017 12-06-2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia Wewnętrznego 55/2017 w sprawie włączania kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
70/2017 07-06-2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz określenia wysokości stypendiów doktoranckich
69/2017 07-06-2017 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Wrocławskiej (zmiana ZW 119/2016)
Ostatnia modyfikacja: 22-09-2016 Wytworzone przez: Rektor Opublikowane przez: Dariusz Więcławski
Politechnika Wrocławska © 2017