Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia wewnętrzne

Nr zarządzenia Data wydania Zarządzenie dotyczy
34/2017 27-03-2017 w sprawie Procedury bezpieczeństwa imprez organizowanych w Politechnice Wrocławskiej
33/2017 27-03-2017 w sprawie trybu i terminów składania wniosków o nagrodę Rektora dla pracowników Politechniki Wrocławskiej
32/2017 27-03-2017 w sprawie zmiany nazwy Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
31/2017 15-03-2017 w sprawie Regulaminu projektu "Teraz Wrocław" w Politechnice Wrocławskiej
30/2017 10-03-2017 w sprawie zmiany składu osobowego Rady ds. Jakości Kształcenia w Politechnice Wrocławskiej (zmiana Zarządzenia Wewnętrznego 144/2016)
29/2017 06-03-2017 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad rekrutacji pracowników naukowych wraz z uwzględnieniem ich dalszego rozwoju
28/2017 28-02-2017 zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne 57/2014 z późniejszymi zmianami
27/2017 28-02-2017 w sprawie zasad wystawiania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Politechnice Wrocławskiej
26/2017 27-02-2017 w sprawie określenia ramowych efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2017/2018
25/2017 27-02-2017 w sprawie wytycznych do tworzenia planów i programów studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (dla studiów rozpoczynających się od 1 października 2017 r.)
24/2017 23-02-2017 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uczelni
23/2017 22-02-2017 w sprawie Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku w Politechnice Wrocławskiej
22/2017 22-02-2017 w sprawie Regulaminu przyznawania nagród pracownikom Politechniki Wrocławskiej
21/2017 14-02-2017 w sprawie procedury zgłaszania oraz kwalifikacji kursów do Katalogu kursów z matematyki, fizyki, języków obcych, przedmiotów humanistyczno-menedżerskich i wychowania fizycznego na rok akademicki 2017/2018
20/2017 10-02-2017 w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów (zmiana ZW 133/2016)
19/2017 08-02-2017 zmieniające załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego 79/2013 w sprawie organizacji kursów dokształcających oraz kursów dokształcających specjalnych w Politechnice Wrocławskiej (zmiana ZW 62/2015)
18/2017 08-02-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany w załącznikach do Zarządzenia Wewnętrznego 86/2016 w sprawie zasad zlecania zajęć dydaktycznych i rozliczania pensum dydaktycznego w roku akademickim 2016/2017 (z późn. zm)
17/2017 01-02-2017 w sprawie przygotowywania i realizacji robót budowlanych w Politechnice Wrocławskiej
16/2017 01-02-2017 zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne 60/2014 w sprawie zasad finansowania, rozliczania i organizowania konferencji naukowych oraz innych imprez o charakterze naukowym w Politechnice Wrocławskiej
11/2017 30-01-2017 w sprawie wytycznych do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej
Ostatnia modyfikacja: 22-09-2016 Wytworzone przez: Rektor Opublikowane przez: Dariusz Więcławski
Politechnika Wrocławska © 2017