Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia wewnętrzne

Nr zarządzenia Data wydania Zarządzenie dotyczy
4/2018 16-01-2018 w sprawie wykazu symboli jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Wrocławskiej
3/2018 16-01-2018 w sprawie określenia narzutu kosztów pośrednich do projektów (zleceń) rozpoczynających się w 2018 roku
2/2018 12-01-2018 w sprawie Zarządzenia Wewnętrznego 51/2017 w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych oraz liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2017/20
1/2018 09-01-2018 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Ostatnia modyfikacja: 22-09-2016 Wytworzone przez: Rektor Opublikowane przez: Dariusz Więcławski
Politechnika Wrocławska © 2018