Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia wewnętrzne

Nr zarządzenia Data wydania Zarządzenie dotyczy
6/2017 19-01-2017 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uczelni
5/2017 19-01-2017 zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne 114/2014 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego
4/2017 12-01-2017 w sprawie zmian dotyczących Komitetu ds. kierowania funkcjonowaniem i rozwojem systemu Teta EDU (zmiana ZW 39/2016)
3/2017 12-01-2017 w sprawie określenia wysokości narzutu kosztów pośrednich do projektów (zleceń) rozpoczynających się w 2017 roku
2/2017 12-01-2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2017/2018
1/2017 12-01-2017 w sprawie wytycznych do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej (uchwalonych po dniu 1 października 2016 r.)
Ostatnia modyfikacja: 22-09-2016 Wytworzone przez: Rektor Opublikowane przez: Dariusz Więcławski
Politechnika Wrocławska © 2016