Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia wewnętrzne

Nr zarządzenia Data wydania Zarządzenie dotyczy
24/2017 23-02-2017 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uczelni
23/2017 22-02-2017 w sprawie Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku w Politechnice Wrocławskiej
22/2017 22-02-2017 w sprawie Regulaminu przyznawania nagród pracownikom Politechniki Wrocławskiej
21/2017 14-02-2017 w sprawie procedury zgłaszania oraz kwalifikacji kursów do Katalogu kursów z matematyki, fizyki, języków obcych, przedmiotów humanistyczno-menedżerskich i wychowania fizycznego na rok akademicki 2017/2018
20/2017 10-02-2017 w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów (zmiana ZW 133/2016)
19/2017 08-02-2017 zmieniające załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego 79/2013 w sprawie organizacji kursów dokształcających oraz kursów dokształcających specjalnych w Politechnice Wrocławskiej (zmiana ZW 62/2015)
18/2017 08-02-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany w załącznikach do Zarządzenia Wewnętrznego 86/2016 w sprawie zasad zlecania zajęć dydaktycznych i rozliczania pensum dydaktycznego w roku akademickim 2016/2017 (z późn. zm)
17/2017 01-02-2017 w sprawie przygotowywania i realizacji robót budowlanych w Politechnice Wrocławskiej
16/2017 01-02-2017 zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne 60/2014 w sprawie zasad finansowania, rozliczania i organizowania konferencji naukowych oraz innych imprez o charakterze naukowym w Politechnice Wrocławskiej
15/2017 30-01-2017 w sprawie zasad przygotowania wniosków o przyznanie dotacji statutowej oraz wydatkowania i rozliczania przyznanych środków finansowych
14/2017 30-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu zasad podziału dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (zmi
13/2017 30-01-2017 zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne 68/2016 w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, oraz liczby
12/2017 30-01-2017 w sprawie zmiany nazwy Zakładu na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
11/2017 30-01-2017 w sprawie wytycznych do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej
10/2017 26-01-2017 w sprawie oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
9/2017 26-01-2017 w sprawie oceny nauczycieli akademickich
8/2017 26-01-2017 w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych w Politechnice Wrocławskiej
7/2017 25-01-2017 w sprawie wprowadzenia zasad obsługi opłat konferencyjnych wraz z Regulaminem pobierania opłat drogą elektroniczną w Politechnice Wrocławskiej
6/2017 19-01-2017 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Uczelni
5/2017 19-01-2017 zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne 114/2014 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego
Ostatnia modyfikacja: 22-09-2016 Wytworzone przez: Rektor Opublikowane przez: Dariusz Więcławski
Politechnika Wrocławska © 2016