Biuletyn Informacji Publicznej

Instrukcja obsługi

Strona podmiotowa BIP Politechniki Wrocławskiej (zwana dalej BIP PWr.) składa się z następujących części:

 1. Małe menu w górnym prawym rogu ekranu, zawierające:
  • Link umożliwiający zwiększenie czcionki tekstu wyświetlanego w głównym okienku strony,
  • Link umożliwiający zmianę kolorystyki strony, zapewniającej różne poziomy kontrastu,
  • Link do strony głównej Politechniki Wrocławskiej;
 2. Logo Politechniki Wrocławskiej, stanowiące jednocześnie link do strony startowej BIP PWr.
 3. Godło Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Moduł wyszukujący, składający się z pola do wpisywania wyszukiwanych słów oraz przycisku uruchamiającego wyszukiwanie. Moduł umożliwia przeszukiwanie treści na stronie BIP PWr.
 5. Etykieta „Biuletyn Informacji Publicznej”.

Poniżej znajduje się poziomy pas z odnośnikami, stanowiący główne menu strony BIP PWr. W menu umieszczone są odnośniki kierujące do następujących podstron:

 1. Strona główna, na której znajdują się ogólne informacje dotyczące Uczelni, w tym dane kontaktowe, adres strony internetowej Uczelni, numery NIP i REGON, nr telefonu informacji telefonicznej Politechniki Wrocławskiej oraz dane kontaktowe Redakcji BIP PWr. Ponadto, w lewym menu dostępne są odnośniki do kolejnych podstron:
  • Status Uczelni – informacja na temat aktów prawnych, na podstawie których działa Uczelnia;
  • Działalność Uczelni – informacja na temat przedmiotu działalności Uczelni;
  • Strategia rozwoju – zawiera link do dokumentów stanowiących Strategię Rozwoju Politechniki Wrocławskiej;
  • Akty prawne – zawiera odnośniki do podstron, na których prezentowane są, odpowiednio, aktualny Regulamin Organizacyjny Politechniki Wrocławskiej, aktualny Statut Politechniki Wrocławskiej oraz lista tytułów wydanych Zarządzeń Wewnętrznych (treść Zarządzeń Wewnętrznych dostępna jest tylko w trybie wnioskowym);
  • Sprawozdania Rektora – prezentuje sprawozdania Rektora za kolejne lata;
  • Informacja publiczna – prezentuje informacje dotyczące sposobu składania wniosków o udostępnienie informacji publicznej w trybie wnioskowym oraz wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej;
  • Ogłoszenia, gdzie publikowane są aktualne ogłoszenia Uczelni.
 2. Struktura Uczelni, gdzie prezentowana jest struktura organizacyjna Uczelni. Informacje te zostały podzielone na trzy części, do których odnośniki dostępne są w lewym menu:
  • Władze Uczelni – informacja o Rektorze, prorektorach, dziekanach poszczególnych wydziałów, składzie Senatu, a także Kanclerzu i jego zastępcach oraz Dyrektorze Finansowym;
  • Struktura organizacyjna – informacja o poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych Uczelni, w podziale na: wydziały, jednostki ogólnouczelniane, jednostki międzywydziałowe, administrację, fundacje, organizacje oraz organizacje stowarzyszone;
  • Własność i majątek – informacja o strukturze własnościowej, majątku i finansach Uczelni w poszczególnych latach.
 3. Zamówienia publiczne, gdzie publikowane są ogłoszenia o zamówieniach realizowanych w trybie zamówień publicznych, w podziale na:
  • Dostawy (poniżej 209 tys. euro, powyżej 209 tys. euro),
  • Usługi (poniżej 209 tys. euro, powyżej 209 tys. euro),
  • Roboty budowlane (poniżej 5 225 tys. euro, powyżej 5 225 tys. euro),
  • Dziedzina nauki (dostawy, usługi),
  • Działalność kulturalna (usługi),
  • Dialog techniczny.
 4. Kontrola zarządcza, gdzie publikowane są coroczne oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Uczelni.
 5. Rejestr zmian, gdzie prezentowana jest lista zmian treści poszczególnych podstron BIP PWr. z informacją o dacie i godzinie modyfikacji, charakterze zmiany oraz osobie wprowadzającej zmianę.
 6. Instrukcja obsługi strony BIP PWr.
 7. Redakcja, gdzie prezentowane są informacje o osobach redagujących poszczególne części BIP PWr. oraz ich dane kontaktowe.

W nagłówkach większości wymienionych wyżej podstron znajduje się pasek nawigacyjny, wskazujący aktualne położenie użytkownika w strukturze strony BIP PWr., a także umożliwiający – poprzez kliknięcie we właściwy przycisk – przejście do wybranej strony umieszczonej wyżej w strukturze.

W przypadku podstron zawierających informacje o charakterze merytorycznym, u dołu podstrony znajduje się metryka wskazująca datę ostatniej modyfikacji, osobę lub organ będący jej wytwórcą oraz osobę wprowadzającą informację na stronę BIP PWr. Bardziej szczegółową historię zmian danej podstrony można prześledzić w module „Rejestr zmian”.

Ponadto, stałym elementem menu z lewej strony ekranu jest moduł wyszukujący, działający na tej samej zasadzie, co podobny element umieszczony w górnej części strony BIP PWr.

U dołu każdej podstrony znajdują się dodatkowo przyciski: „Drukuj”, umożliwiający wydrukowanie danej podstrony oraz „Poleć stronę”, który umożliwia wysłanie innej osobie, na wskazany w formularzu e-mail, informacji o stronie wraz z kierującym na nią linkiem.

Na samym dole strony BIP PWr. znajduje się dodatkowe menu o ciemnym tle, w którym umieszczono:

 • Logo Politechniki Wrocławskiej, stanowiące jednocześnie link do strony głównej Politechniki Wrocławskiej,
 • Adres pocztowy Politechniki Wrocławskiej oraz przycisk „Kontakt”, przenoszący użytkownika do modułu „Redakcja”,
 • Logo BIP, stanowiące link do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej.

Poniżej dolnego menu umieszczono stałą listwę z napisem „Politechnika Wrocławska © 2016”.

Ostatnia modyfikacja: 08-03-2017 Wytworzone przez: Dział Organizacyjny Opublikowane przez: Dariusz Więcławski
Politechnika Wrocławska © 2018